Blogg

5 skäl till att företagen inte anställer arbetstagare

31.7.2017

Varför rekryterar inte företagen? Det undrar många arbetslösa. De arbetslösa vill väldigt gärna börja arbeta, men det verkar helt enkelt inte finnas några lediga platser. Orsaken är inte att företaget inte skulle vilja anställa några arbetstagare. Att anställa en ny arbetstagare är förknippat med en mycket stor risk och därför har antalet rekryteringar sjunkit under lågkonjunkturen. Här ger vi 5 skäl till att företagen inte anställer arbetstagare.

Framtiden är osäker

Det är utmanande att vara företagare. Sist och slutligen är försäljningen det som gäller och om försäljningen är osäker är det mycket svårt att rekrytera. Utan säkra beställningar är det svårt för företaget att anställa arbetstagare på sina egna listor. Vad ska man göra om en beställning annulleras och man redan har anställt en arbetstagare? Då måste man ändå hitta arbetsuppgifter för arbetstagaren. Lågkonjunkturen och osäkerhet har påverkat många företags omsättning negativt och därför vågar många företag helt enkelt inte anställa ny personal.

De helsikes arbetsgivaravgifterna

Detta är en sak som är okänd för många arbetstagare. De verkliga kostnaderna för en arbetstagare är mycket större än vad som anges vid punkten månadslön på anställningsavtalet. Förutom månadslönen ska arbetsgivaren även betala arbetsgivaravgifter. Dessa utgörs av bl.a. avgifter för grupplivförsäkring, socialskydd, olycksfallsförsäkring, arbetspension och arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivaravgifterna uppgår totalt till cirka 40 %. Så om din månadslön är 35 000kr så kostar din lön till arbetsgivaren ca. 50 000kr.

Det är även värt att komma ihåg att arbetstagare blir sjuka ibland och då får arbetstagaren lön även om hen inte arbetar alls. Alla arbetstagare har rätt till betald semester, så normalt får en arbetsgivare ut bara 11 månaders arbete av en arbetstagare, mot 12 månaders lön, eftersom arbetstagaren ska få 4-5 veckors betald semester under året. Dessutom kan man även ha rätt till semesterpenning.

Det är inte heller gratis att ordna med företagshälsovård. Det är lätt att tänka sig att de verkliga arbetstagarkostnaderna är 1,7-2 gånger arbetstagarens månadslön. Ganska dyrt, eller hur?

Vilket slags arbetstagare får du egentligen?

Enligt deras Cv:n är alla arbetstagare synnerligen pålitliga, samvetsgranna och flitiga. Verkligheten kan visa sig vara helt annan. Då prövotiden är över kan arbetstagarens effektivitet ändras betydligt. Arbetstagaren kan bli sjukledig oftare än förr eller så kan effektiviteten i arbetet sjunka annars.

Vid anställning av en ny arbetstagare kan arbetsgivaren aldrig veta vilket slags arbetstagare företaget i själva verket kommer att få. Oftast fungerar säkert allt som det ska, men det förekommer även många historier på webben om hur anställning av en arbetstagare till och med har kunnat försätta ett företag i konkurs.

Om det faktiskt går så dåligt att rekryteringen har gått fel och att den arbetstagare man anställt visar sig vara ett dåligt val, kan det vara väldigt svårt att göra sig av med arbetstagaren. Arbetstagaren kan vara försenad eller sjukskriven hela tiden. Det är ofta facket som tar hand om arbetstagarens rättssäkerhet.

Om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare, kan det slutligen bli en dyr affär om saken börjar drivas i arbetsdomstolen. Arbetsgivaren kan bli tvungen att betala upp till 24 månaders lön om uppsägningen anses ha varit olaglig. Det kan även vara en stor utmaning att bevisa att arbetstagaren är lat eller inte arbetar effektivt. I svåra fall kan det vara så att arbetsgivarens och arbetstagarens ord står mot varandra och i dessa fall blir det ofta så att arbetstagaren vinner.

Man lär sig en arbetsuppgift på 8–10 månader

Tidsbestämningen nedan verkar variera beroende på källa, men i allmänhet anser man det tar 8–10 månader att lära sig en ny arbetsuppgift. Det vill säga att när ett företag anställer en ny arbetstagare så tar det upp till 10 månader för honom eller henne att lära sig den nya arbetsuppgiften ordentligt.

Företaget ska alltså i nästan ett års tid betala full lön till arbetstagaren utan att han eller hon ens har lärt sig sina arbetsuppgifter ordentligt. Företaget kan inte börja kräva mer av arbetstagaren förrän ett år senare. I början måste rekryteringen ses mer som en placering i framtiden.

Vore det dags för en förändring?

Detta är några av skälen till att företagen inte anställer folk, även om de har arbete som behöver utföras. Tjänsten UKKO.se kan vara en vettig lösning för ett tillfälligt behov. Arbetstagaren kan själv fakturera för sitt arbete utan att arbetsgivaren behöver ta upp arbetstagaren på sina listor.

I medierna talar man ofta bara om det växande antalet arbetslösa, men det vore värt att även betrakta detta ur arbetsgivarens perspektiv. Om man kan minska risken för anställning i Sverige, skulle företagen säkert rekrytera mer.

Vore det inte till slut tid att genomföra förändringar för detta?

Vill du medverka som veckans lättföretagare?

Veckans lättföretagare är en bloggserie på UKKO.se där vi presenterar lättföretagare inom olika yrkesområden. Har du något att berätta om dig själv och att vara lättföretagare? Vi vill höra din berättelse! Klicka här och fyll i formuläret.


Markus Lyyra
Författare

Markus Lyyra

Markus följer med intresse hur fort arbetsmarknaden förändras idag. På fritiden spelar han golf och diskuterar om samhällsfrågor.

Mer om ämnet