Prislista

Gratis att skapa ett konto

 • Det är helt gratis att registrera sig till tjänsten, du binder dig inte på något sätt. Registreringen är enkel, här kan du göra det

Gratis att skicka fakturor

 • Det är enkelt och snabbt att skapa fakturor, dessutom är det gratis!
 • När du får dina inloggningsuppgifter kan du genast skapa fakturor. Vanligtvis tar det ungefär en minut att få inloggningsuppgifterna.
 • Vi debiterar inga extrakostnader för att skicka en faktura.

Att lyfta lön

 • I samband med att man tar ut lön debiteras endast 3-6 procent av räkningens slutsumma före moms.

Minimidebiteringen är 150 kronor per lön. Ifall du fakturerar små summor kan du undvika minimumdebiteringen genom att slå ihop flera fakturor till en lön.

Fakturera mera - betala mindre

Vi vill stödja våra användares resa mot en så lönsam egenanställning som möjligt. Därför är det rimligt att vår serviceavgift minskar när du fakturerar mera.

Vår serviceavgift grundar sig på ditt totala faktureringsbelopp, exklusive moms. Serviceavgiften minskar när ditt totala faktureringsbelopp har ökat.

Till ditt totala faktureringsbelopp räknas all fakturering via UKKO.se som har lett till löneutbetalning. Det totala beloppet växer löpande och nollställs alltså inte vid årsskiftet. Därför är det lönsamt att fakturera via UKKO.se hela tiden.

Vi följer din fakturering och sänker serviceavgiften omedelbart när du har nått nästa beloppsgräns.

Vi skickar information om din minskade serviceavgift via e-post till dig. Din serviceavgift kommer du alltid se under dina användarsidor på UKKO.se när du är inloggad på vår hemsida.

Serviceavgiften minskar vid följande belopp:

 • under 500 000 kr   – 6%
 • över 500 000 kr      – 5%
 • över 1 000 000 kr   – 4%
 • över 1 500 000 kr    – 3%

Bli lättföretagare idag: Det är kostnadsfritt, idag och för all framtid. Du får ditt konto på en gång.

Lönekostnader för den egenanställda:

 • Moms är en mervärdesskatt som betalas vid försäljning av varor och tjänster. Momssatsen är generellt 25%.
 • UKKO.se-serviceavgiften (3-6%) är den enda delen av kostnaderna som stannar hos faktureringstjänsten. Mot avgiften sköter vi administreringen åt dig.
 • Arbetsgivaravgifter är lagstiftade avgifter som måste betalas till skatteverket. Till arbetsgivaravgifterna hör bl.a. ålderspensionsavgift och sjukförsäkringsavgift.
 • Arbetstagarens preliminärskatt är inkomstskatt som betalas av bruttolönen.

Vad innehåller serviceavgiften?

Utskick och indrivning av fakturor

 • Fakturering
  • Per post
  • Per e-post
  • Per e-faktura
 • Vi säkrar inbetalning av fakturor med hjälp av automatiska betalningspåminnelser
 • Frivillig inkasso

Löneberäkning

 • Kalkylering av avdrag för kostnader
 • Kalkylering av skattefria resekostnadsersättningar

Du betalar endast då du lyfter lön

Prissättningen hos UKKO.se är väldigt simpel. Du betalar endast då du tar ut lön. Vi debiterar inte extrakostnader för utskick av fakturor eller hantering av arbetsrelaterade kostnader.
Registrering, användning och skapande av fakturor är helt gratis.

Hur mycket lön får jag?

Lönekalkylatorn är framtagen för dig som vill veta hur mycket lön det blir kvar av den fakturerade summan och hur mycket du får av denna summa efter skatt (nettoinkomst). Prova lönekalkylatorn!

Fakturerar du små summor?
Om du fakturerar små summor kan du undvika minimumdebiteringen genom att slå ihop din lön från flera fakturor till en summa.