Blogg

Underprissätt inte

4.11.2016

Den kanske viktigaste regeln i prissättning av sina egna tjänster är ”Underprissätt inte”. Kunder som springer efter erbjudanden byter leverantör omedelbart då ett billigare pris dyker upp. Du behöver kunder som är redo att betala för arbetet du utför.

Tänk efter vem du vill ha som kund

Allt för ofta sänker personer priset på arbetet de säljer för att få kunden. Målet är att skapa en ny kundrelation som på ett längre tidsintervall producerar mer pengar. Problemet med denna strategi är kunderna. Kunder som letar efter lågt pris väljer alltid det lägsta priset. De kan nappa på ett billigt erbjudande men de köper inte tjänsten senare till normalt pris.

Många företagare började erbjuda rabatter på Citydeal och Groupon. Som värst resulterade det i att kunder som ville betala normalt pris inte rymdes, t.ex. en restaurang kunde vara full av olönsamma kunder som kom via tidigare nämnda tjänster. Som en följd av detta sjönk servicenivån och kunderna kom knappast tillbaka. Dealföretagens uppgång och fall är ett utmärkt exempel på underprissättningens problem. Tänk efter noga om du vill erbjuda dina tjänster till folk som springer efter erbjudanden eller till riktiga kunder?

Underprissättning förstör branschen

Observera att din lön inte får underskrida branschens minimilön. Underprissättning lönar sig inte heller eftersom att det inte gynnar någon inom branschen utan orsakar en spiral där alla priser sjunker. Då priserna sjunker så sjunker även så småningom uppskattningen för branschen. Akta dig för underprissättning men var ändå realistisk gällande priserna, som nybörjare kan du inte fakturera samma summor som erfarna proffs.

Beakta alla kostnader i faktureringssumman

Beakta alla kostnader i faktureringssumman. Beklagligt många vill inte till exempel fakturera för momsen som kommer på kostnaderna. Kostnader som debiteras av kunden är ändå för företaget försäljningsintäkter som man bör betala moms på, kostnaderna måste tas med i beräkningen av faktureringssumman för att arbetet skall vara lönsamt.

Budgetera realistiskt

Spela säkert och utforma din offert såpass högt att din budget är realistisk och du inte är tvungen att be efter mer pengar eller tid av kunden under projektets gång. Det är viktigt att utföra jobbet inom överenskommen budget och tidsram.

Höj priset om du gör kompromisser

Ifall kunden har bråttom och arbetet skall utföras på några dagars varsel skall du inte tänka att du vakar nätter gratis och utför jobbet utan du skall be om ett högre arvode för att arbeta med snäv tidsram. Du kan fast debitera ett 20 % tillägg för brådskande uppdrag

Beakta rabatterna redan i prissättningen

Ifall du ger rabatt skall du komma ihåg att du motsvarande måste sälja mera för att få ihop pengarna som behövs.

Rabatterna borde alltid ha en avsikt. Du kan t.ex. sälja billigare till stamkunder eftersom du sparar på kundanskaffningskostnaderna genom att skapa långa kundförhållanden. Observera ändå att även denna rabatt måste fås tillbaka genom att fakturera andra kunder till ett högre pris.

Genom att ge rabatt kan du nå en större kundkrets och jämna ut efterfrågan på längre sikt. Men kom ihåg att inkludera en andel för rabatterna i din prislista.

Du kan även skaffa nya kunder genom att erbjuda introduktionserbjudanden, men då borde kunden stanna som kund även efter det första köpet. En bra kunderfarenhet är ett måste i dessa fall.

Vill du medverka som veckans lättföretagare?

Veckans lättföretagare är en bloggserie på UKKO.se där vi presenterar lättföretagare inom olika yrkesområden. Har du något att berätta om dig själv och att vara lättföretagare? Vi vill höra din berättelse! Klicka här och fyll i formuläret.


Tobias
Författare

Tobias Lagerqvist

Tobias arbetar med kundservice och svarar på det mesta som rör dig som användare på UKKO.se. Förutom att blogga här skriver han i olika former på sin fritid också, gärna kring allt som har med musik att göra.

Berätta din åsikt

Berätta vad du tänker!