Vad är UKKO.se?

ukkose-freelancer1

UKKO.se är en faktureringstjänst som möjliggör för privatpersoner att som lättföretagare fakturera utan eget företag. Lättföretagande kombinerar de bästa sidorna av att vara företagare och att vara anställd. Du kan fritt arbeta för de kunder du väljer utan administreringen som hör ihop med att äga företag. Vi sköter pappersarbetet åt dig.

UKKO.se är en nättjänst som erbjuds av SLP Group Oy som grundades 2012. Över 25 000 nordbor använder redan vår tjänst! Vårt företag har vuxit med en väldig fart och vi anställer i nuläget tio personer. Du kan bekanta dig närmare med oss på vår kontaktinformationssida.

 

Gör det du älskar – Bli en lättföretagare!

 • Enkelt och bekvämt att fakturera
 • Du behöver inget eget org-nummer
 • Ingen bokföringsskyldighet
 • Bestäm själv när du jobbar, för vem du jobbar och till vilket pris du jobbar
 • Du får lön och sparar till din pension
 • Inga förpliktelser – du kan sluta när du vill.
 • Börja redan idag!

Så här enkelt är det!

 1. Kom överens om arbetet med din kund
 2. Utför arbetet och skapa en faktura
 3. Din kund betalar räkningen
 4. Vi betalar lönen till ditt konto

Vill du veta mer?

Är du intresserad av lättföretagande men vet inte om du vill registrera dig till vår tjänst än?

Vi erbjuder dig en möjlighet att bekanta dig med vår verksamhetsmodell och lära dig marknadsföring, försäljning, prissättning och andra baskunskaper som hör ihop med lättföretagandet.

Du hittar allt vårt kostnadsfria undervisningsmaterial på sidan Kurser och böcker.

UKKO.se och lättföretagande passar dig om…

Du vill arbeta självständigt som frilansare
UKKO.se är en bra lösning om du vill fungera som frilansare och fakturera dina kunder utan firma och överflödigt pappersarbete.

Du vill prova på företagandet innan du grundar ett eget företag
Tjänsten lämpar sig väl för den som vill prova på företagandet före grundandet av ett eget företag. UKKO.se möjliggör att man provar på sin affärsidé genast utan att behöva bekanta sig med lagstiftning, beskattning, bokföring samt pensions- och arbetslöshetsförsäkring.

Du är student eller jobbar vid sidan av ditt egentliga arbete
UKKO.se erbjuder en enkel lösning för att fakturera arbeten som utförs vid sidan om det egentliga jobbet. Du kan alltså vara verksam som en företagare utan en firma. Tjänsten lämpar sig även väl för fakturering av arbete vid sidan av studier.

Du arbetar sporadiskt och det lönar sig inte att grunda ett eget företag
Det lönar sig antagligen inte att grunda ett eget företag ifall du endast fakturerar sporadiskt och små summor åt gången.
UKKO.se passar dig som enkelt och fiffigt vill fakturera för hobbymässiga eller sporadiska arbeten.

För vem lämpar sig tjänsten?

UKKO.se har användare verksamma inom många olika branscher. Gemensamt för alla våra användare är att de vill arbeta enklare och utkontraktera byråkratirelaterade pappersarbeten till oss.
Vi exkluderar nästan inga yrkesgrupper från vår verksamhet med undantag för vissa hälsovårdsrelaterade arbeten. Av tjänstens användare kräver vi dock att de är professionella och pålitliga arbetare. Vi vill att användarnas kunder får det som lovats.

Våra användare på UKKO.se är bland annat 

Bekanta dig med några användarerfarenheter!