Blogg

Varför inte anpassa samhället efter hur det faktiskt ser ut, istället för att sträva emot det?

27.4.2018

Egenanställning har vuxit markant de senaste åren och av tidigare siffror att döma, kommer det att explodera inom de närmsta åren. Idag drivs många av frihet och att kunna bygga upp någonting själv, även om det ibland betyder risker och ojämn inkomst. Trots att det idag finns omkring 45 000 aktiva egenanställda i Sverige, så har ändå de flesta fackföreningar svårt att förstå att denna arbetsform faktiskt gynnar samhället och behövs i en modern fungerande arbetsmarknad.

Statistik

Under år 2017 redovisade totalt 9 egenanställningsföretag 44 724 egenanställda. Det innebär att det har mer än niodubblats sedan 2011, vilket betyder en ökning på i snitt 55% per år. Under endast 2017 uppgick enligt statistiken den totala faktureringsvolymen upp till 1,3 miljarder kronor – bara i Sverige. Egenanställning finns förutom i flera länder i Europa, även i USA där marknaderna likt Sverige växer.

Vad är egenanställning?

Egenanställning innebär att du kan driva verksamheter utan att behöva starta ett eget företag. Det enda som krävs från den egenanställda är att hitta kunder och att utföra arbetet. Allt pappersarbete som tillkommer när man driver ett företag, så som skatter, sociala avgifter, pension och försäkringar, sköter egenanställningsföretagen. De egenanställda väljer själva hur de vill jobba; om de vill prova en affärsidé, ta något enstaka uppdrag eller ha egenanställning som huvudsakliga arbetsform. Bilden nedan visar statistik från UKKO.fi, som har undersökt på vilka sätt det är vanligast att jobba som egenanställd på.

Framtidens arbetsmarknad

Många värderar idag att jobba flexibelt, vilket är en trend som vi ser växa sig allt större. Futuristen Mats Rimton som studerar och analyserar framtidens arbetsmarknad och ser ett tydligt mönster i utvecklingen och vad som kommer ske. I videoklippet nedan berättar han mer om hur framtidens arbetsmarknad troligtvis kommer att se ut.

Trots motståndet i samhället löser egenanställning problem

I en debatt i Di:s ekonomistudio säger en motståndare till egenanställning:

“Egenanställning är bra för arbetsgivaren som vill minska affärsrisk och på ett flexibelt sätt vill styra en verksamhet med möjlighet att kunna pressa priser, men för arbetstagare är det den absolut sämsta tänkbara anställningsformen”

Att arbetsgivaren är nöjd betyder inte att arbetstagaren, i det där fallet den egenanställda, är missnöjd. Att en heltidsanställning ska ses som det ultimata och eftersträvansvärda och egenanställning som den värsta tänkbara bevisar att samhället inte förstår vilken betydande roll egenanställning har i samhället (mer om detta står senare i artikeln). Genom att se på hur egenanställningar och projektanställningar växer markant, är det ganska enkelt att dra slutsatsen att fler och fler väljer arbetsformen egenanställning. Varför då inte anpassa samhället efter hur det faktiskt ser ut, istället för att sträva emot det?

En kompletterande arbetsform

Någonting som är viktigt att poängtera i detta, är att egenanställning inte är en ny arbetsform som uppmanar folk att släppa sina jobb och trygghet för att jobba sporadiskt och försköna alla risker. Egenanställning är en kompletterande arbetsform till många olika områden. Exempelvis har det länge funnits frilansare, projektanställningar, deltidsjobb och andra extrajobb baserade på timpenning. Med hjälp av egenanställning kan det bli enklare för både företaget och personen som utför jobbet att både ta och ge betalt för dessa arbetsformer. Dessutom får företagen utökade möjligheter att ge arbete när de annars inte hade kunnat anställa någon långvarigt. Samtidigt kan frilansarna på ett enkelt och smidigt sätt ta betalt för sina jobb utan att behöva ta hand om allt det krångliga pappersarbetet som tillkommer när man startar ett eget företag. Många frilansare som inte kan hantera pappersarbetet, eller helt enkelt inte har tid, får ofta anlita personer för detta vilket blir en ökad, och onödig, kostnad för dem.

Säkert och tryggt sätt att testa en affärsidé

Som egenanställd finns det även en möjlighet att kunna prova en affärsidé innan man startar ett eget företag. Normalt sett när personer startar företag, tar det ofta lång tid från tanke till att verksamheten är igång. Med hjälp av egenanställning skulle du idealt kunna börja jobba samma dag som idén väcks, vilket gör att många direkt kan komma ut i arbetsmarknaden. Genom att prova en affärsidé har företaget sedan goda chanser att klara sig bra när det väl startas eftersom det redan finns befintliga kunder och affärsidén har visat sig fungera. När nya företag startas, driver det samhället framåt med nya och ofta innovativa lösningar. Många gillar även känslan av att äga sitt arbete och av att få ett större ansvar vilket de får genom att behöva skaffa sina kunder själva och är beroende av att utföra ett bra jobb. Det leder också ofta till att bra jobb utförs vilket vi ser som en positiv spiral som borde underhållas. Personer som är kvar i fasta anställningar på ett jobb där de inte känner ett tillräckligt engagemang, kommer troligtvis inte utföra ett lika kvalitativt jobb som den egenanställde.

Trygghet och lönernas påverkan

Ett annat motstånd som möttes i debatten var:

“Vi vill inte att egenanställning ska leda till ett tryck neråt på löner och villkor”

Jag skulle vilja påstå motsatsen. När du är egenanställd tar du betalt för det jobb du gör. Gör du ett bra jobb kan du ta mer betalt. Dessutom har de egenanställda rätt till att ta mer betalt som grundlön, just eftersom att de har större risker att hantera än en vanlig anställd. I framtiden kommer det troligtvis vara så att man betalar för den kompetensen man får – och de som köper tjänsten blir beredd att betala högt för att få rätt person för rätt jobb.

Egenanställning ger samhällsnytta

Egenanställning bidrar även till en stor samhällsnytta, framförallt med tanke på alla skattepengar som samlas in. Endast UKKO.fi, har samlat in över 340 miljoner kronor i skatter under deras verksamma år. Då kan ni bara tänka er hur stora summor som totalt samlas in i skatter under varje år.

Då det är enkelt att kunna driva företag och ta betalt för sporadiska uppdrag som genom egenanställning kommer det förmodligen även bidra till att fler väljer att jobba vitt. Även arbetslösheten kan troligtvis minskas med hjälp av egenanställning. Egenanställningar bidrar till att personer som har svårt att komma in i arbetsmarknaden får möjlighet att komma in i arbetslivet och visa vad de kan. De kan då kan skaffa sig erfarenhet genom att ta uppdrag vilket är betydligt lättare än att få en fast anställning. Med erfarenhet i bagaget blir det i sin tur troligtvis lättare att få en anställning senare. Det gör även att personerna kan prova på olika branscher för att hitta den branschen denne vill jobba i, vilket i sin tur kan bidra till ökad effektivitet på arbetsmarknaden. Förutom att fler blir sysselsatta, är denna anställningsform även någonting som gynnar företag då det är ett flexibelt sätt att styra en organisation på, samtidigt som det är väldigt kostnadseffektivt.

Med detta sagt hoppas vi att samhället hänger med i utvecklingen och inser vilken betydande del egenanställning har för samhället.


Josefine Nachtweij
Författare

Josefine Nachtweij

Josefine är ansvarig för marknadsföringen i Sverige och har ett brinnande intresse för dagens kommunikation. På fritiden mår hon som bäst när hon får lyssna på musik, äta god mat och umgås med vänner och familj.