Blogg

Varje timme är pengar kompis!

26.4.2017

Föreläsare, talare eller rådgivare – som uppträdare är det värt att leva, även vid sidan av ditt ordinarie arbete!

Pengarna direkt till kontot via UKKO.se!

Vi behöver din erfarenhet. Om du vet hur man styr tillfällen och om du vill hjälpa människor, kommer utbildning och föreläsning också fungera som ett arbete. När du bemästrar de grundläggande pedagogiska kunskaperna och vet hur man är inspirerande, kan du som föreläsare eller rådgivare nå bekväma timlöner eller arvode, utan att starta eget företag.

Flexibelt på morgonen eller på kvällen

Ta som målsättning att gå med i ett nätverk, så kan du påverka din omgivning. Områden, metoder, tidtabeller och organisationer som skall tränas eller rådgivas och individer räcker till. Ju bättre utbildningen löper vid sidan av arbetet, desto mer kan man koncentrera sig på detta av lust eller för pensionen.

Det finns tillfälle till hög utbildning och kompetens. Den samlade kunskapen och erfarenheten lönar sig alltså att dela framåt. Att delta i utbildning med entusiasm och motivation har betydelse, eftersom engagemang för saker avspeglar sig  i timmar av innehåll. På många platser behöver man experter på olika områden, som ger sin egen del av en större studiekaka. Det finns tillräckligt med möjligheter.

Instruktörens arbete erbjuder ofta ett val av arbetstider. Man kan komma överens om timmar flexibelt, antingen på kvällen eller bara helger, beroende på instruktörens tidsschema. Vid sidan av annat arbete eller låt oss säga vid mammaledighet eller pension kan instruktören få extra inkomster.

Inskrivning, där man även själv kan lära sig

Du kan fungera som en professionell instruktör eller tränare, vara med på en utbildningsdag, fungera som en personlig mentor, leda nätutbildning , bedöma olika examina och prov eller att utforma utbildningsinnehåll. Strunt i jargongen, nu under en tid präglad av ett livslångt lärande är möjligheterna omfattande och varierande, eftersom  yrkeskunskap hela tiden uppdateras.

Genom att utbilda dig själv, lär du dig också hur du kan bättre strukturera relevant information på ditt område. Nya perspektiv, resultatutvärdering och omvandling av kristalliseringen i praktiken är en del av instruktörens mentala landskap. Inför eleverna får du komma med i diskussioner, som öppnar ett nytt perspektiv för dig till utveckling av ditt område. Som instruktör bygger du också ditt eget professionella nätverk och lägger till ett personligt varumärke, dina projekt och en medvetenhet om dina intresseområden. Du kan nå människor och få feedback på ditt arbete.

Fakturera dessa timmar eller arvode utan eget företag – pengarna som lön till kontot!

Varje timme är pengar kompis!

  • Du behöver inte ett eget  F-skattesedel
  • Ukko sköter byråkratin
  • Du får lön och samlar pension
  • Inga start- eller månadsavgifter, endast 3-6% serviceavgift i samband med utbetalning av lön

Via Ukko.se sker faktureringen på några minuter.


Markus Lyyra
Författare

Markus Lyyra

Markus följer med intresse hur fort arbetsmarknaden förändras idag. På fritiden spelar han golf och diskuterar om samhällsfrågor.

Berätta din åsikt

Berätta vad du tänker!

Mer om ämnet