Många går i tankarna om att starta eget företag och funderar över vilken bolagsform som ska väljas – eller om de ens behöver välja en bolagsform. Vad är egentligen för- och nackdelarna med de olika typerna, och vad är bäst för dig? Förhoppningsvis känns det klarare efter du läst denna artikel.

Aktiebolag:

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, sällan har ett personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds även av en styrelse bestående av ledamöter och i vissa fall av en verkställande direktör, VD. För att starta ett aktiebolag krävs även en kapitalinsats på 50 000 kronor. Dessutom tillkommer kostnader vid registrering av bolaget, vilket som billigast ligger på 1900 kronor. Det kan ge lägre skatt än enskild firma, men bokföringen kan däremot vara något krångligare.

Sedan några år tillbaka har däremot skattereglerna förbättrats för aktiebolag. I och med att 3:12-reglerna ändrats kan större utdelning tas ut med 20-procents beskattning i ett aktiebolag. Då revisionsplikten avskaffats för små bolag har även administrationskostnaden sänkts för en del aktiebolag.

Fördelar med aktiebolag:

+ Lätt att skilja på egen och företagets ekonomi
+ Möjlighet att styra över sina arbetstider
+ Riskerar främst satsat kapital vid konkurs
+ Möjlighet till lågbeskattad utdelning
+ Bättre skatteregler vid försäljning
+ Bra för den som efter pensionering tar ut utdelning och lön
+ Kan placera i aktier och aktiefonder
+ För vissa affärer kan det vara en fördel med bokstäverna AB sist i företagsnamnet

Nackdelar med aktiebolag:

– Starttiden är relativt lång (från att du börjar läsa på om bolagsformen tills att du kan börja arbeta)
– Högre sociala avgifter än enskild firma
– Krävs 50 000 kr i aktiekapital
– Bokföring och administration är dyrare och krångligare, även för den som inte längre har revisor
– Högre skatt för värdet av stora tillgångar såsom fastigheter och skog. Ingen regel om räntefördelning
– Bolaget får inte låna ut pengar till ägarna

Enskild firma:

Det finns flera fördelar med enskild firma. Exempelvis krävs inget kapital på 50 000 kr för att komma igång. Däremot är du som privatperson ansvarig för företagets skulder. Skulle verksamheten krascha innebär det att det även påverkar dig som privatperson. Har du skulder kvar kan även dessa förfölja dig länge. I ett aktiebolag däremot är det normalt sett endast det satsade aktiekapitalet som går förlorat vid en konkurs.

Fördelar med en enskild firma

+ Det är enkelt att starta en enskild firma och det kostar inte så mycket, dessutom är anmälningsprocessen väldigt enkel
+ Det krävs endast en person. (Ett aktiebolag ska ha en styrelse som består av minst en ordinarie ledamot med en suppleant; det gäller även om bolaget har endast en ägare)
+ Inget formellt startkapital krävs för att starta enskild firma
+ Du behöver inget organisationsnummer (endast personnummer)
+ Möjlighet att styra över sina arbetstider
+ Mycket enkelt att hantera inkommande och utgående betalningar då man ofta använder sitt privata konto till inbetalningar och utbetalningar i mindre rörelser
+ Enkelt att ombilda till exempelvis AB. Många tror att det inte går att spara pengar i bolaget under de verksamma åren för att på så sätt få möjligheten till minskad beskattning – det är dock möjligt genom expansionsmedel.

Nackdelar med en enskild firma:

– Starttiden är relativt lång (från att du börjar läsa på om bolagsformen tills att du kan börja arbeta) 
– Negativa effekter på företaget drabbat även ditt personliga varumärke då de är nära anslutna till varandra
– Kan vara svårt att hålla isär sin personliga ekonomi från företagets ekonomi
– Den enskilda firmans namn har skydd enbart i det län firman är registrerad. Likadant namn kan alltså registreras för annan företagare i ett annat län.
– En stor nackdel med enskild firma är att ägaren har ett obegränsat ansvar för alla företagets förpliktelser och därmed riskerar allt vad han/hon privat äger och har
– När verksamheten växer är det som regel lämpligt att ombilda till aktiebolag. Att fortsätta med enskild firma när man gör större affärer med kan vara mycket riskabelt.
– I aktiebolag/förening är företaget eget skattesubjekt (den som ska betala skatt) till skillnad mot enskild firma där det är ägaren som är skattesubjekt
– Det finns skattefördelar att ha aktiebolag istället för enskild firman
– Ansvaret ligger på dig att sköta marknadsföringen och skaffa uppdrag

Handelsbolag:

Handelsbolag är en bolagsform där du måste ha minst en delägare (bolagsmän) till utöver dig själv, där samtliga personer är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Fördelar med handelsbolag

+ Du behöver inget startkapital som behövs när du startar ett aktiebolag
+ Försätts handelsbolaget i konkurs är det inte bara du som får ta hela smällen utan skulderna i handelsbolaget fördelas på alla delägare. Även nya delägare som går in i handelsbolaget blir ansvariga för företagets skulder.
+ Ett handelsbolag är till skillnad från en enskild firma en juridisk person, vilket innebär att det är möjligt att teckna avtal och anställa personer i företagets namn.

Nackdelar med handelsbolag

– Trots att ett handelsbolag är en juridisk person är bolagsmännen personligen ansvariga för företagets skulder, till skillnad från ett aktiebolag.
– Då det alltid måste vara flera bolagsmän i ett handelsbolag, blir det svårare att vara ”egen”